Обука "Припрема за јединствено европско тржиште" 25.11.2014.

Циљна група обуке су предузетници и власници постојећих МСП који желе да по први пут поднесу захтев за добијање кредита, „пост старт уп“ средстава итд.

Циљ обуке је да се власницима МСП помогне да развију успешан бизнис план и да схвате на који начин треба да га презентују банкама, како би максимално повећали шансе за добијање помоћи од банке. Власницима-менаџерима малих предузећа може бити потребно саветовање и мотивација за развој бизнис плана као средства добијања екстерних ресурса или као средства за размишљање током развоја пословне идеје. Садржај програма обуке може да укључи следеће елементе:

–     Сврха и типичан садржај бизнис плана;

–     Развој маркетиншког, оперативног и финансијског плана; 

–     Кључни финансијски концепти и пројекције новчаних токова, рачун добити и губитка, завршни рачун итд.;

–     Обједињавање свега наведеног;

–     Презентовање банци (или другом извору финансирања); 

–     Смернице о понудама банака, врстама кредита/зајма, критеријумима евалуације и трошковима; 

–     Однос МСП и банке.

 Обука "Припрема бизнис плана и пословање са банкама" 23-24.10.2014.