О нама

 • Давна иницијатива данашњег Општег удружења предузетника - самосталних привредника „Параћин“ из Параћина, започела је оснивањем еснафа 01.06.1842. године. Еснафи су сталешка удружења истих или сличних струка у једном већем центру: насељу, варошици,... Средином XIX века донета је Уредба о еснафима којом је ова организација регулисана од стране државе и која је тиме допринела раздвајању еснафских од нееснафских заната. Такође, увођењем поменуте уредбе нико није могао да се бави занатом без Мајсторског писма и дозволе одговарајућег еснафа. Крајем XIX века у Параћину је регистровано 15 еснафа са 363 чланова, власника предузетничких радњи. Челници еснафа звали су се устабаше и спадали су међу најугледније грађане вароши. 
 • Оснивачким актом, или Одлуком о оснивању Удружење је регистровано 1997. године Законом о регионалним привредним коморама, а од стране Регионалне привредне коморе Крагујевац. Према наведеном закону чланови нашег Удружења јесу сви предузетници на територији Општине Параћин, које сходно томе броји око 3.500 чланова. Основани органи и тела који воде Удружење су: Скупштина Удружења, Извршни одбор, Надзорни одбор и Секретар Удружења. 
  Опште удружење предузетника „Параћин“ са седиштем у Параћину званично ради од 1997. године. Основне активности Удружења јесу учешћа на сајмовима привреде у земљи и иностранству. Од 2014. Параћински предузетници имају прилику да посредством нашег Удружења посете сајмове привреде у великим светским метрополама попут Минхена и Инсбрука.
 • Најзначајнија активност Удружења јесте традиционална организација Сајма привреде у Параћину почев од 1997. године тиме окупљајући око 10 000 посетилаца и преко 100 излагача малих и средњих предузећа. Из године у годину параћинско Удружење настоји да обогати садржаје Сајма привреде у циљу очувања традиције, али и афирмације за постојеће и потенцијалне предузетнике, предузетништво и саму општину Параћин, поморавског региона и Републике Србије у целости. 
  2012. год. по први пут, члан Удружења постаје члан Општинског већа општине Параћин, те на овај начин Удружење има прилику да непосредно даје предлоге мера за предузетнике. Чланови Удружења су такође и чланови Заједнице предузетника Привредне коморе Србије и Скупштине и Извршног одбора РПК Крагујевца у циљу проналажења могућности да предузетници што успешније обављају своју делатност.
 • Активности удружења јесу и хуманитарни рад према другим, мање афирмисаним удружењима Општине Параћин, а још неке од активности удружења јесу 
  подршке пројеката и обука младих предузетника и већ постојећих малих и средњих предузећа и предузетника, посете привредним сусретима, семинарима и презентацијама најактуелнијих закона релевантних за рад МСП.
 • У сарадњи са општином Параћин, Канцеларијом за ЛЕР општине Параћин, и Регионалном привредном комором Крагујевац, ОУП „Параћин“ жели да настави традицију у организацији и реализацији сајма привреде, али и да организује и реализује нове активности како би допринело омасовљењу и тиме остварило стратегију у прогресивном развоју предузетништва, као и допринело афирмацији горе наведених капацитета.